Εκπαιδευτικό Υλικό

A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Βιβλίο Μαθητή (σε μορφή PDF)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Κεφάλαια 1 έως 15

ΘΕΩΡΙΑ ΣΕ POWERPOINT: Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ECDL: Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Windows XP)

On-Line ΤΕΣΤ (Νέο): Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ECDL: Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ECDL: Παρουσιάσεις (Microsoft Powerpoint)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ECDL: Πληροφορίες και Επικοινωνίες
                                    Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ:

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Βιβλίο Μαθητή (σε μορφή PDF)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ECDL: Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ:

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Σχολικό Έτος 2010-2011

 ΘΕΩΡΙΑ: Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 3, Κεφάλαιο 6, Κεφάλαιο 7
               Κεφάλαιο 8, Κεφάλαιο 9, Κεφάλαιο 10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ:


ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 2010


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σχετικές Αναρτήσεις