Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ιός Υπολογιστών

Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί χωρίς παρέμβαση του χρήστη και να "μολύνει" τον υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή την άδεια του χρήστη του.

Ένας ιός μπορεί να διαδοθεί από έναν υπολογιστή σε άλλους, παραδείγματος χάριν από ένα χρήστη που στέλνει τον ιό μέσω δικτύου ή του Διαδικτύου, ή με τη μεταφορά του σε ένα φορητό μέσο αποθήκευσης, όπως δισκέτα, οπτικό δίσκο ή μνήμη flash USB.

Οι ιοί ορισμένες φορές εσφαλμένα συγχέονται με τα "σκουλήκια" υπολογιστών (worms) και τους δούρειους ίππους (trojan horses).

Ένα "σκουλήκι" μπορεί να διαδοθεί σε άλλους υπολογιστές χωρίς να πρέπει να μεταφερθεί ως τμήμα ενός υπολογιστή-οικοδεσπότη (host), ενώ ένας δούρειος ίππος είναι ένα αβλαβές πρόγραμμα μέχρι να εκτελεσθεί ή μέχρι να ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη, την οποία έχει προκαθορίσει ο δημιουργός του.

Πολλοί προσωπικοί υπολογιστές συνδέονται πλέον με το Διαδίκτυο και σε τοπικά δίκτυα και διευκολύνουν έτσι τη διάδοση του κακόβουλου κώδικα.

Σήμερα οι ιοί μπορούν επίσης να εκμεταλλευθούν τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως το World Wide Web, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την υπηρεσία συνομιλιών (Internet Relay Chat, IRC).

Μερικοί ιοί δημιουργούνται για να προξενήσουν ζημιά στον υπολογιστή, στον οποίο εγκαθίστανται, είτε με την καταστροφή των προγραμμάτων του είτε με τη διαγραφή αρχείων ή με τη μορφοποίηση (format) του σκληρού δίσκου.

Μερικές, μάλιστα, φορές, δημιουργούν σε συγκεκριμένο τομέα του σκληρού δίσκου τέτοια καταστροφή, ώστε να είναι αδύνατη η ανάκτηση ολόκληρου του περιεχομένου του.

Αλλοι δεν έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία, αλλά απλά γνωστοποιούν την παρουσία τους με την εμφάνιση στην οθόνη κειμένου, βίντεο, ή ηχητικών μηνυμάτων, μερικές φορές αρκετά χιουμοριστικών.

Όμως, ακόμη και αυτοί οι "καλοκάγαθοι" ιοί μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο χρήστη υπολογιστών: Καταλαμβάνουν τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τα κανονικά προγράμματα και, κατά συνέπεια, προκαλούν συχνά ασταθή συμπεριφορά του συστήματος και μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευσή του (system crash).

Επιπλέον, πολλοί ιοί είναι, εγγενώς, γεμάτοι προγραμματιστικά σφάλματα, τα οποία πιθανόν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των υπολογιστικών συστημάτων και στην απώλεια δεδομένων.Πηγή: Wikipedia

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ύλη για το Διαγώνισμα της Β Γυμνασίου


Από το βιβλίο πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας

· Κεφάλαιο 7: Σελίδες 146 έως 150 (πολύ καλά τις ερωτήσεις στο τέλος τoυ κεφαλαίου)

· Κεφάλαιο 10: Σελίδες 166 έως 170 (πολύ καλά τις ερωτήσεις στο τέλος τoυ κεφαλαίου)


Από το βιβλίο του ECDL

Τις παρακάτω 14 ερωτήσεις:

1. Με ποιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε το διάστιχο μιας παραγράφου από το μενού; (σελ. 97)

2. Από ποιο μενού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο ορθογραφίας; (σελ. 128)

3. Από ποιο μενού μπορούμε να βρούμε αν υπάρχει μια λέξη στο κείμενό μας (Εύρεση Κειμένου); (σελ. 134)

4. Από ποιο μενού μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια λέξη που υπάρχει στο κείμενό μας με μια άλλη(Αντικατάσταση Κειμένου); (σελ. 135)

5. Από ποιο μενού μπορούμε να αλλάξουμε περιθώρια στην σελίδα; (σελ. 141)

6. Από ποιο μενού μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος του χαρτιού; (σελ. 143)

7. Με ποιο συνδυασμό πλήκτρων μπορούμε να εισάγουμε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας; (σελ. 144)

8. Από ποιο μενού μπορούμε να εισάγουμε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας; (σελ. 144)

9. Από ποιο μενού μπορούμε να εισάγουμε μια γραμμή ή στήλη σε πίνακα; (σελ.177)

10. Από ποιο μενού μπορούμε να διαγράψουμε μια γραμμή ή στήλη από πίνακα; (σελ. 178)

11. Από ποιο μενού μπορούμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του κειμένου σε ένα κελί; (σε.181)

12. Με ποιο τρόπο μπορούμε να συγχωνεύσουμε κελιά σε ένα πίνακα; (σελ.182)

13. Με ποιο τρόπο μπορούμε να διαιρέσουμε κελιά σε ένα πίνακα; (σελ.183)

14. Από ποιο μενού μπορούμε να προσθέσουμε περιγράμματα και σκίαση σε έναν πίνακα; (σελ. 185)

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Ύλη για το Διαγώνισμα της Α Γυμνασίου 1. Από το βιβλίο πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας:
  • Κεφάλαιο 5: Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή (σελίδες 34-39)
   • Τις 7 ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου
  • Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (σελίδες 39-42)
   • Τις 4 ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

 1. Από το βιβλίο του ECDL:

· Κεφάλαιο 4: Εργασία με αρχεία και φακέλους.

Σχετικές Αναρτήσεις