Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

MS-DOS

Το MS-DOS (MicroSoft-Disk Operating System), είναι λειτουργικό σύστημα με περιβάλλον γραμμής εντoλών που δημιουργήθηκε από την Microsoft. Ήταν το πιο διαδεδομένο μέλος της οικογένειας των λειτουργικών συστημάτων DOS.

Την δεκαετία του 1980 ήταν το επικρατέστερο λειτουργικό σύστημα για την συμβατή πλατφόρμα PC (προσωπικού υπολογιστή). Βαθμιαία αντικαταστάθηκε από διάφορες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Windows.

Το λειτουργικό σύστημα MS-DOS κυκλοφόρησε στην αγορά το 1981 και ακολούθησαν οκτώ σημαντικές εκδόσεις του πριν σταματήσει η Microsoft την ανάπτυξη του, το 2000.


Ήταν το βασικό προϊόν της Microsoft, που βαθμιαία την μετέτρεψε από μια εταιρία δημιουργίας γλωσσών προγραμματισμού σε μία εταιρία ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών.Πηγή: Wikipedia

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Λογισμικό Εφαρμογών

Με τον όρο λογισμικό εφαρμογών ή λογισμικό (software) ορίζεται η συλλογή από προγράμματα υπολογιστών που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

Με τα προγράμματα αυτά μπορούμε να κάνουμε: Επεξεργασία Κειμένου, Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου, video, Φύλλα Υπολογισμών, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Παρουσιάσεις, παιχνίδια, Εγκυκλοπαίδειες, προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (Φυλλομετρητές - browsers), Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και άλλα.


Πηγή: Wikipedia
Σχετικές Αναρτήσεις